Fotograf Daniel Bím | Svatební fotograf | Praha

O mně | About me

Daniel Bím

Svatební FOTOGRAF


K fotografování jsem se dostal naprosto tradiční cestou, mým prvotním cílem bylo fotografovat krajinu okolo sebe, snažil jsem se pořídit hezké snímky z dovolené, zachytit krásné každodenní okamžiky... Nicméně, jakmile jsem vzal fotoaparát poprvé do ruky, již jsem ho nikdy nepustil. Fotografovat se dá všechno a mě stále baví experimentovat, hledat nové motivy a zkoušet různé fotografické techniky.

Nejkrásnější je, že nikdy nevíte, kdy vytváříte nezapomenutelnou vzpomínku. Již jsem zmáčkl spoušť stotisíckrát, ale vždy mě překvapí, že se nakonec vracím úplně k jiným fotografiím, než si při stisku spouště myslím. Baví mě přemýšlet nad tím, jak svět okolo nás stále běží a každá fotografie je pouze výsekem událostí, a když pořídíte fotografii ze stejného místa o rok, o den, nebo jen o vteřinu později, už může vypadat úplně jinak. Události se změnily a okamžik je nenávratně pryč. A právě tehdy jsem rád, když ho mohu zachytit objektivem fotoaparátu.

Narodil jsem se, a celý svůj dosavadní život jsem prožil, v Praze. I proto "zcela objektivně" zastávám názor, že Praha je nejkrásnější město na světě... Zároveň se jedná také o nekonečný zdroj pro mou tvorbu a většina mých fotografií vznikla zde. Ještě raději však fotografuji lidské životy, osudy a okamžiky, protože právě jejich radost z výsledných fotografií je to, co udělá největší radost i mě. A právě proto jsem se rozhodl pro dráhu svatebního fotografa.


I have started with photography in a very traditional way. My primary goal was to take photographs of nature all around me, I was trying to make nice holiday pictures and to capture beautiful everyday moments... However, once I first took my camera, I never let it go. You can take photos of everything and I am still excited to experiment with it, looking for new motives and trying different techniques.

The most beautiful thing is that you never know when you are creating an unforgettable memory. I like to think about how the world around us is still running and every photograph is just a matter of events. When you take a photo of the same place a year, a day or just a second later, it may look completely different. Events have changed and the moment is gone forever. And that's when I am glad to have camera with me to capture it.

I was born and spent my entire life in Prague. That is why, "quite objectively", I think that Prague is the most beautiful city in the world... At the same time, it is also an endless source for my work and therefore most of my photographs were created here. Nevertheless, I still prefer to photograph people, human lives, fates and moments, because their joy of the resulting photos is what makes me happy the most. And that's why I decided on the wedding photographer's career.